Nunta „în lege” sau Aspectele juridice ale nunţii peste hotare

By RO

În ultimul timp, tot mai multe perechi tinere preferă să-şi înregistreze căsătoria peste hotare, astfel îmbinând nunta cu călătoria de nuntă. Fenomenul are mai multe explicaţii, inclusiv un factor, deloc de neglijat, cum ar fi corelaţia dintre cheltuielile financiare şi nivelul de organizare a ceremoniei. Într-adevăr, este greu să supraapreciezi oportunitatea extraordinară de a juca nunta într-o atmosferă romantică, să zicem, pe o insulă sudică, într-un castel regal sau pe un iaht alb care taie vertiginos valurile azurii ale mării. Şi cel mai interesant este că această feerie va costa tot atât cât nunta în oraşul natal, impresiile, însă, vor fi de o sută de ori mai multe.

În ce ţară să-şi joace nunta decid, fireşte, mirele şi mireasa.

Însă dacă alegeţi să vă oficiaţi căsătoria peste hotare, trebuie să ţineţi cont de faptul că în fiecare ţară înregistrarea căsătoriei are nuanţe juridice specifice. Astfel, dacă v-aţi decis ca ceremonia oficială să aibă loc peste hotare, trebuie în prealabil să consultaţi specialiştii care cunosc legile ţării pe care aţi ales-o pentru a vă oficia căsătoria. În cele ce urmează, vă atragem atenţia asupra câtorva momente importante.

Căsătoria o puteţi oficia în orice ţară – de la Australia până la Jamaica – întrucât conform Convenţiei de la Haga din 1961, în vigoare din 1969, pentru ţările semnatare procesul circulaţiei documentelor s-a simplificat substanţial şi aceasta facilitează legalizarea certificatului de căsătorie eliberat în străinătate. Totuşi, în fiecare ţară există anumite particularităţi.

172
Pentru oficierea căsătoriei peste hotare trebuie pregătit un set de documente, care variază în funcţie de ţară. Setul minim include:

᛫ paşapoartele pentru străinătate (în unele ţări şi buletinele de identitate) ale mirelui şi miresei, valabile pe parcursul a cel puţin trei luni după încheierea călătoriei;

᛫ certificatele de naştere;

᛫ certificate cu privire la starea civilă: certificate de divorţ, de deces al soţului/soţiei, de schimbare a numelui (în cazul în care au existat asemenea situaţii).

Actele menţionate trebuie traduse în limba oficială a statului în care intenţionaţi să vă oficiaţi căsătoria. Pe acte trebuie aplicată apostila, dacă aşa cer legile ţării în care urmează să vă înregistraţi căsătoria. Apostila ( de la fr. Аpostille) – este  o ştampilă de formă pătrată (cu latura de 9 cm), identică în toate statele membre ale Convenţiei de la Haga şi care se aplică direct pe actul de legalizat. „Apostille (Convention de la Haye du 5 october 1961)” confirmă statutul juridic al actelor celor care se căsătoresc. În diverse ţări, apostila o aplică diferite structuri: de exemplu, în Australia – Ministerul Afacerilor Externe, în Franţa – procurorul general, în Norvegia – guvernatorul districtului, în Rusia şi în Moldova – Ministerul Justiţiei ş.a.m.d.

Actul de încheiere a căsătoriei îl eliberează organismele abilitate din ţara în care a avut loc ceremonia oficială. Ulterior, la revenirea acasă, tinerii soţi vor trebui să legalizeze certificatul de căsătorie (procedura, în funcţie de ţara care l-a eliberat, poate dura de la o zi până la jumătate de an, iar uneori până la 8 luni). După legalizarea certificatului de căsătorie este necesar ca la secţia de paşapoarte din sectorul în care aveţi viză de reşedinţă să se aplice în paşapoarte ştampila privind încheierea căsătoriei.

În cazul în care căsătoria peste hotare prevede  şi cununia religioasă, trebuie remarcat că Biserica ortodoxă rusă are parohii în multe ţări. Cele mai impunătoare din acest punct de vedere sunt cele din Cehia, Italia, Franţa, Cipru, Grecia. Pentru cununia peste hotare la actele enumerate se vor adăuga:

᛫ certificatul de botez;

᛫ certificatul de căsătorie civilă (din ţara de origine sau din cea în care este programată cununia);

᛫ certificatul de celibatar (certificatul privind componenţa familiei).

Particularităţile înregistrării oficiale a căsătoriei în diverse ţări

Pe lângă setul de documente la care s-a făcut referire, în unele ţări vor fi necesare şi alte acte.

Italia

᛫ Certificatul de stare civilă Nulla Osta – acesta poate fi obţinut la consulatul Rusiei din Roma sau Milano, prezenţa personală este obligatorie.

Spania

᛫ Cererea de încheiere a căsătoriei, completată personal.

᛫ Declaraţia privind starea civilă, completată personal, sau copia de pe certificatul de divorţ.

Muntenegru

᛫ Certificat precum că nu există impedimente pentru căsătorie (forma 35, eliberată, de regulă, de către Oficiul stare civilă).

᛫ Paşapoartele pentru străinătate a doi martori, neapărat cu fotografiile la vedere.

Grecia

Actele enumerate mai jos trebuie să fie traduse în limba greacă şi legalizate de notar:

᛫ Certificatul de naştere (legalizat de notar, Apostila nr. 1497/84).

᛫ Certificatul de divorţ, dacă nu e prima căsătorie (legalizat de notar, Apostila nr. 1497/84).

᛫ Certificatul de deces, dacă vreunul din miri este văduv/ă (legalizat de notar, Apostila nr. 1497/84).

Scoţia

Actele enumerate mai jos trebuie să fie traduse în limba engleză şi legalizate de notar:

᛫ Copie color a actului de identitate (toate paginile).

᛫ Copie color a paşaportului pentru străinătate (toate paginile).

᛫ Copie color a certificatului de naştere.

᛫ Copie color a certificatului de divorţ sau de deces al soţului (daca este cazul).

᛫ Confirmare de la Oficiul stare civilă a faptului că nu aţi mai fost căsătorit/căsătorită.

᛫ Numele, prenumele şi patronimicul părinţilor şi locul de lucru al acestora.

Întrucât în cadrul unui singur material nu pot fi enumerate toate particularităţile juridice ale legislaţiilor din diverse ţări , recomandarea principală pentru cei care doresc să-şi oficieze căsătoria peste hotare este ca să se consulte în prealabil cu specialişti sau să se adreseze la agenţii afirmate în domeniul organizării nunţilor. Posibil că o să vă coste mai mult decât perfectarea de sine stătător a actelor, în schimb o să economisiţi nervi şi timp.

Save

Save

Save

Leave a Reply

Mille Fiori

Call us:
Moldova:
(+373) 78 70-22-70 /
(+373 22) 60-25-46
Romania:
(+40) 748 797 178
Email: contact@millefiori.agency
141/1 Ștefan cel Mare Boulevard
Chișinău, Moldova

Powered by www.themesfreedownloader.com